Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza László Zoltán E.V. által üzemeltetett „BaraDekor” webáruház használatára vonatkozó feltételeket.
Ön a webáruházunk tartalmának a böngészésével, illetve a termékeinek a megvásárlásával a weboldal tartalmát és feltételeit elfogadja, azzal egyetért, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el. A weboldal egyes feltételei változhatnak, amely az Ön előzetesen leadott megrendelését ellenkező rendelkezés hiányában nem érinti.

Szolgáltató
Név: László Zoltán E.V.
Székhely: 2200 Monor, Széchenyi utca 42.
Levelezési cím: 2200 Monor, Széchenyi utca 42.
Nyilvántartási szám: 51859266
Adószám: 68516615-1-33
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám:  12010635-01663914-00100009
E-mail cím: info@baradekor.hu

Termékek, szolgáltatások
A BaraDekor egy olyan party termékeket forgalmazó webáruház, ahol környezetbarát, stílusos és exkluzív dolgokat igyekeztünk összegyűjteni. Vannak kézzel készített termékeink is, amelyeket személyre szabottan is meg lehet rendelni. Fő motívációnk, hogy az élet különleges és csodás alkalmaihoz méltó dekorációt tudjunk kínálni.
A webáruházban kínált termékeket fotón jelenítjük meg. A színárnyalatok észlelése a mindenkori monitor beállításaitól is nagyban függ, ezért a kiszállított termék színének a Megrendelő szubjektív elvárásaitól való különbözősége miatt reklamációt nem fogadunk el.
A webáruházban található termékek mellett feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, az Áfát tartalmazzák.
A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget. Csomagolási költséget nem számítunk fel.

Felhasználási feltételek

Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Regisztráció
A BaraDekor webáruházban a vásárlás felhasználói regisztrációval lehetséges.
Fontos, hogy az adatlap kitöltésekor ügyeljen adatai megadásának pontosságára, mert a megadott adatok alapján kerül visszaigazolásra, szállításra, illetve számlázásra a termék. A regisztrációt egyszer elegendő végrehajtania, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

A vásárlás menete
A webáruházban csak regisztrált felhasználó tud vásárlást kezdeményezni. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.
A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával helyezze a kosárba, majd állítsa be a gomb előtti négyzetben a megvásárolni kívánt mennyiséget.
Amennyiben szeretne további terméket is megvásárolni, azokat egymás után ugyanígy kosárba helyezheti. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a „Kosár” mezőben ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Ilyenkor még átírhatja a darabszámot, vagy az X jellel törölheti a kosárba helyezett terméket. Itt választhatja ki a fizetési módot is.
A „Tovább a kasszához” gomb megnyomásával ellenőrizheti megrendelését, és megadhatja adatait. Ha már regisztrált felhasználó csak be kell jelentkeznie. Az adatok megadása és ellenőrzése után, a „Megrendelés elküldése” gombbal véglegesítheti a rendelését.
A megrendelés leadását követően arról automatikus visszaigazolást kap e-mailben, majd a postázásról is. A megrendelés elküldése után 48 órán belül a regisztráció során megadott email címre visszaigazolást küldünk a megrendelés tartalmáról. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés sorszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés során, valamint a banki utalásnál is szükséges lesz. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés végösszege tartalmazza a termékek árát és a szállítási költséget.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra, azaz a webáruház nem köteles a hibás áron szállítani. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra illetve utánvételes fizetésre, amelyet a futárszolgálat munkatársának kell kifizetni.
Utalás esetén használható bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12010635-01663914-00100009, László zoltán e.v..

Szállítás
A BaraDekor webáruház termékeit a Gls futárszolgálat szállítja. A megrendelt terméket biztonságos csomagolásban a megrendelés beérkezésétől számított 1-4 munkanapon belül adjuk fel, banki átutalás esetén az összeg számlánkon való jóváírásától számított 4 munkanapon belül. A csomag érkezéséről a futár szolgálat küld értesítő emailt.

Elállás
A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül a kifogástalan állapotban lévő (nem használt, nem kibontott, vagy bármely módon meg nem változtatott, nem sérült) termék egyidejű visszaküldésével indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozat határidőben történő elküldése.
A terméket csak eredeti, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotában vesszük vissza. A termék állapotát a csomag kibontásakor rögzítjük.
A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A webáruház köteles a megrendelő által a termékkel kapcsolatosan megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A termék árát postai úton, csekk formájában vagy a megadott bankszámlaszámra utalással térítjük vissza.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (különösen, de nem kizárólagosan szállítási díj, postai csekk-díja). Utánvéttel visszaküldött csomagot a webáruház nem vesz át. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A webáruház elállás esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett.
Amennyiben a termékről a felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról, illetve a https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso oldalról.
A termék a következő címre küldhető vissza:
László Zoltán E.V. 2200 Monor, Széchenyi utca 42.
Amennyiben a rendelkezések a jogszabállyal ellentétesek lennének, úgy a jogszabály kötelezően alkalmazandó szövege az irányadó.
Elállási nyilatkozatra minta az ÁSZF végén található.

Egyéb rendelkezések
Amennyiben jelen feltételek bármely pontja érvénytelen, hatálytalan, vagy azzá válna, úgy az a többi feltétel érvényét, hatályát, végrehajthatóságát nem érinti.
Webáruházunk fenntartja a jogot a feltételek törlésére, módosítására, cseréjére. Kérjük ezért a vásárlás előtt a feltételek alapos áttanulmányozását.
A jelen általános szerződési feltételek között nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek a jelen weboldallal kapcsolatos vitás kérdések eldöntésére.
A weboldal, illetve jelen feltételek közötti ellentmondás esetén a jelen feltételek irányadóak.
Amennyiben a rendelkezések a jogszabállyal ellentétesek lennének, úgy a jogszabály kötelezően alkalmazandó szövege az irányadó.

Elállási/ felmondási nyilatkozat minta
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés kapcsán.
Megrendelés száma:
Termék neve:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

 

 

 

error: Content is protected !!